Więcej
    Komentarze
    wniosek jest prosty. prawa i SM nikt nie traktuje poważnie. egzekwowanie prawa przez SM i policję jest iluzoryczne, a nakładane kary śmiesznie niskie. dlatego w Gliwicach, mimo tzw. "stref płatnego parkowania", obok codziennie parkują ci sami cwaniacy, niezgodnie z przepisami i za darmo. o stosunku władz miasta do tego procederu można się codziennie przekonać obserwując chodnik pod UM, na którym bez zezwolenia parkują różni kolesie urzędników i tzw. strażników miejskich.
    już oceniałe(a)ś
    2
    0