Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Grupy robocze będą ciałem doradczym Prezydenta Miasta, a ich głównym zadaniem będzie wskazanie kluczowych trendów rozwojowych w danym obszarze oraz sformułowanie rekomendacji między innymi w zakresie wizji i celów rozwojowych miasta. Prace poszczególnych zespołów będą się toczyć przy wsparciu doświadczonych specjalistów – dr. Marcina Barona (ekspert wiodący), dr Anny Syrek-Kosowskiej (ekspert grupy gospodarczej), Szymona Ciupy i dr. hab. inż. architekta Macieja Borsy (eksperci grupy przestrzennej), dr. Leszka Trząski (ekspert grupy środowiskowej) oraz Sylwii Widzisz-Pronobis i Grzegorza Pronobisa (eksperci grupy społecznej).

Kandydat do pracy w grupie roboczej wyłaniany w drodze naboru musi dysponować doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną w danym obszarze tematycznym (gospodarczym, społecznym, przestrzennym, środowiskowym), być mieszkańcem Gliwic lub prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą, społeczną, związaną z kwestiami środowiskowymi lub gospodarki przestrzennej, lub być pracownikiem organizacji działającej w wymienionych obszarach, zarejestrowanej lub prowadzącej działalność w Gliwicach. Doświadczenie i wiedzę należy wykazać poprzez: dorobek naukowy lub praktyczny, wynikający z realizacji działań w danym obszarze, rekomendacji uczelni wyższej, instytutu naukowego, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, izby branżowej lub innej instytucji działającej w danym obszarze tematycznym, przedstawienie CV lub listu motywacyjnego.

Dokumenty potwierdzające doświadczenie i wiedzę, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przekazać pocztą lub poprzez e-mail do Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach na adres: Biuro Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice, gliwice2040@um.gliwice.pl.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco strony gliwice2040.gliwice.eu i do kontaktu z Biurem Rozwoju Miasta UM (e-mail: gliwice2040@um.gliwice.pl, tel. 32/33-86-550).

Regulamin funkcjonowania Grup Roboczych w procesie opracowania strategii rozwoju miasta „Gliwice 2040” stanowi załącznik do zarządzenia nr PM-3951/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z 16 kwietnia 2021 r.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.